24/02/2024
211

Silajlık Soya Verimi

Silajlık Soya Verimi
"Silajlık soya verimi" terimi,Silajlık soyanın kuru ot ve silaj verimi için kullanılır. Silajlık soya, hayvan yemi olarak kullanılan önemli bir protein kaynağıdır.
Soya bitkisinin verimi, birçok faktöre bağlıdır ve coğrafi bölgeye, iklim koşullarına, toprak özelliklerine, yetiştirme tekniklerine ve çeşide bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 2 – 2,5 metreye kadar boy yapan silajlık soyada ortalama 1 dekar araziden 4,5 – 6 ton yeşil ot 1,5 – 2 ton kuru ot alınır.

Verimi etkileyen faktörler arasında sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi tarımsal uygulamalar da önemli rol oynar. Boylanmasında sıcaklık faktörü önemlidir. Toprak sıcaklığının arttığı nisan ayı  ortasından itibaren ekilebilinir. Silajlık soya verimi genellikle dekar başına ton veya kilogram cinsinden ölçülür.