19/02/2024
723

Silajlık Soya Tohumu

Neden silajlık soya tohumu ekmeliyim?
Silajlık soya tohumu çukurovada , adanada devletin araştırma enstüdüsünde büyük emeklerle ıslah edilecek geliştirilmiştir.Silajlık soya tohumu her geçen yıl yem bitkisi ekiliş oranlarında ki payını arttırmaktadır.Silajlık soya Hayvancılık için alternatifi olmayan yüksek protein itifa eden bir besin kaynağıdır. Silajlık soya tohumunun önemini anlayan Amerika birleşik devletlerinde çok yoğun ekilişleri yapılmaktadır. Amerikalılar Silajlık soya sayesinde hayvan beslemeyi gayet ucuza getirmektedirler. Dünya hayvancılığı ile rekabet edebilme gücünü elinde bulundurmaktadırlar. Türkiyede üretilen silajlık soya tohumu GDO’suz doğal bir tohumdur. Amerikalıların silajlık soya tohumları ana hatlarıyla %90 civarında ki oranda GDO’ludur.

1-Silajlık soya hayvanlarda çok yüksek süt artışı ortaya koyar.
2- Silajlık soya ile beslenen hayvanların süt yağ oranı yüksek olur
3- Silajlık soya ile beslenen süt hayvanlarının sütteki protein oranı yüksek olur
4-silajlık soya tohumu ekerek elde edilen soya silajı ile beslenen hayvanlar dengeli beslendiklerinden sağlıklı olurlar.
5-Fabrika yemlerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.
6-Silajlık mısırın hayvanlar üzerinde ki olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.
7-Silajlık soya hayvanları yem külfetinden kurtarır.
8-Silajlık soya hayvanlarda yüksek protein ve hayvanları tok tuttuğundan 1/3 oranında hayvanları mısır silajı ve konsantre yem tüketimi azalır.
9-Silajlık soya hayvanlarda besi artışı sağlar
10- Silajlık soya, hayvanlarda şişkinliğe, gaz problemlerine yol açmaz
11- Hayvanlarda kolay sindirilme sağlar.
12-Hayvanların tüylerinde parlaklık meydana gelir
13- Hayvanlarda döl tutma düzene girer.
14- Hayvanlarda yağlanmaya yol açmadığı için güç doğum olmaz
15- Hayvanların tırnak sağlığını bozulmasına mani olur.
16- Silajlık soya hayvanlarda genel olarak beslemeden bir üstünlük sağlar
17- Hayvanların hızlı gelişimini sağlar.
18-Silajlık soyada çok yüksek doğal protein vardır.
19-Silajlık Soya yüksek silaj verimine sahiptir
20- 4-6 ton miktarında soya silajı verir.
21- silajlık soya çabuk hasata gelir.
22- Silajlık soya toprağa azot fikse eder
23-Toprağı zenginleştirir.
24-Silajlık soya Türkiyenin Tüm coğrafi bölgelerinde problemsiz yetiştiriciliği yapılabilinir.
25-hayvancılığı içinde bulunduğu yüksek girdi maliyetlerinden kurtaracak en mühim silajlık bir yem bitkisidir. 
26- Hayvancılığın geleceği silajlık soya yem bitkisi ekilişlerindedir.Türk hayvancılığını bu eşsiz kaba yem bitkisi kurtaracaktır.
27-İnek, Koyun, Keçi, At, Manda ve kanatlılar tarafından severek tüketilmektedir.
28- Silajlık soya tohumu 3-3,5 ay da olgunlaşıp silaja gelmektedir.
29- Kuru ot kalitesi çok yüksektir.